Přijímací řízení podle zvláštních pravidel zákona č. 135/2020 Sb.

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy nově
Průběh přijímacího řízení na střední školy nově
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020