Přestup žáka do jiné střední školy

Vydáno:

  • Charakteristika přestupu žáka do jiné střední školy
  • Přestup žáka do jiné střední školy a správní řízení

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Uznání uceleného dosaženého vzdělání
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Ukončení přerušení vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Vyřizování stížností - směrnice
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů

Poradna

Přijímání ke vzdělávání