Přerušení a zastavení správního řízení

Vydáno:

V praxi mateřských škol správní řízení na žádost může být přerušeno, jestliže ředitel mateřské školy vyzval zákonného zástupce (rodiče) k odstranění nedostatků žádosti. Zákonnému zástupci dítěte (uchazeče) je doručena výzva k odstranění nedostatků žádosti a usnesení o přerušení řízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinné předškolní vzdělávání
Doplňkové děti - MŠ
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vyřizování stížností - směrnice

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Vzory