Přeřazení žáka do vyššího ročníku

Vydáno:

  • Přeřazení do vyššího ročníku a správní řízení
  • Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku, žák neplní povinnou školní docházku