Pracovní náplň

Vydáno:

Nejnáročnější druh práce podle nařízení vlády č. 222/2012 Sb., v platném znění, se uvádí v tzv. pracovní náplni. V pracovní náplni se vyjmenovávají činnosti, kterou zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje a jejíž výkon zaměstnavatel po zaměstnanci vyžaduje. Může to být pouze taková činnost, která odpovídá druhu práce uvedenému v pracovní smlouvě.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Telefonické ověřování výše platu
Indispoziční volno
Platový výměr
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zástupce ředitele
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Stanovení pracovní náplně zaměstnanců

Zákony

222/2012 Sb. kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
381/2010 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech