Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou

Vydáno:

Vyhláška č. 270/2009 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla vydána v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona o účetnictví (dále ZoÚ) a v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 ZoÚ. Požadavky vyhlášky ve srovnání s požadavky zákona o účetnictví jsou uvedeny ve značné podrobnosti. Vyhláška stanoví inventarizační činnosti, kterými vybrané účetní jednotky zajišťují a které jsou nutné pro vyhotovení inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů, inventurních závěrů a k vyhotovení dalších souvisejících účetních záznamů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Inventarizace
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Rozsah sestavení účetní závěrky
Etapy účetní závěrky
Uzavírání účetních knih – základní účetní postupy v souvztažnostech
Další požadavky na části ÚZ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Zjišťované závady v postupech zpracování a vykazování údajů ÚZ
Vedení účetnictví škol – příspěvkových organizací
Účetní zásady a principy
Požadavky na vedení účetnictví
Účetní zápisy a záznamy
Účty – soustava účtů
Organizace odpovídající informační základny
Postavení a funkce účetnictví
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Využití účetnictví k finančnímu řízení

Poradna

Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Pracovní sešity
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Plán dovolených
Náhrada mzdy
Účtování
Pracovní smlouva
Malování tříd v základní škole – účetnictví
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Školní jarmark
Účtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP u základní školy zřízené obcí
Prodej lyží

Zákony

270/2009 Sb. o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhlášky

270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků