Povinné předškolní vzdělávání

Vydáno:

Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto článku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vyřizování stížností - směrnice

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
200/1990 Sb. o přestupcích