Porušení povinností zaměstnance

Vydáno:

Zákoník práce rozlišuje tři intenzity porušení povinností zaměstnance:

  • zvlášť hrubé,
  • závažné,
  • a méně závažné.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Alkohol na pracovišti
Postup před vznikem pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dočasná pracovní neschopnost
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas

Poradna

Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce