Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015

Vydáno:

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek schválil po projednání v 26. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015.

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2013/2014
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Koncepční záměry ČŠI 2014 - 2020
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Výroční zprávy České školní inspekce