Periodická lékařská prohlídka

Vydáno:

Jaké jsou náležitosti pravidelné periodické prohlídky?

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Výběrový pohovor
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Co je to whistleblowing?
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Platový výměr
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas

Poradna

Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Výpověď
Výpověď
DPP
Zařazení do platového stupně
Smlouva
Výpověď