Pálení biologického odpadu v areálu školy

Vydáno:

Ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá všem fyzickým, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost počínat si vždy takovým způsobem, aby nevznikl požár, a v případě jeho vzniku učinit nezbytná opatření proti jeho šíření. Dále je v tomto zákoně stanoveno, že fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku (lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč), právnická a podnikající fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč). Vypalováním porostů rozumíme plošné ničení trávy např. rostoucí kolem plotu, křoví, strniště nebo rákosí u rybníka pomocí ohně a podobně.