Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

Vydáno:

Charakteristika opakování ročníku po splnění povinné školní docházky