Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

Charakteristika opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

Související dokumenty

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Podmíněné vyloučení žáka ze školy
Vyloučení žáka ze školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přestup žáka do jiné střední školy

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Odklad
Žák v zahraničí
Náhrada druhého cizího jazyka
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory