Obsah školního řádu

Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuje, nebo části, které je nutno na základě relativně nedávných změn právních předpisů upravit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád z pohledu práva
Kázeňská opatření
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Organizační řád školy

Poradna

Řády učeben
Začátek vyučování
Směrnice
Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Zástupce ředitele
Uvolnění z výuky
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dítě se zlomenou rukou v MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Vzory