Mimořádná lékařská prohlídka

Vydáno:

Kdy a za jakých podmínek se provádí mimořádná lékařská prohlídka?

Související dokumenty

Pracovní situace

Výstupní lékařská prohlídka
Vstupní lékařská prohlídka
Periodická lékařská prohlídka
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Postup před vznikem pracovního poměru
Výběrový pohovor
Co je to whistleblowing?
Zařazování učitelů do platových tříd
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Alkohol na pracovišti
Překážky v práci na straně zaměstnance
Dočasná pracovní neschopnost
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)