Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Postup před vznikem pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Změna pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Předávací protokol
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů