Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Postup před vznikem pracovního poměru
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Změna pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Předávací protokol
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Poradna

DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti