Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?

Vydáno:

Odborná poradna

Související dokumenty

Pracovní situace

Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
Školení hygienického minima
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace

Zákony

MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
500/2004 Sb. správní řád

Nařízení vlády

495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci