Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2022/2023 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoří ve školním roce 2022/2023 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení. 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Školní psycholog na střední škole
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Přijímací řízení 2019/2020

Poradna

Pomůcky
Vyživovací povinnost
Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ