Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vydáno:

Věnujte zvýšenou pozornost informacím Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020 a všech dalších opatřeních po tomto datu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Individuální konzultace na půdě školy
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Hygiena potravin a legislativa
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole