Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Věnujte zvýšenou pozornost informacím Vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze dne 12. března 2020 a všech dalších opatřeních po tomto datu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Individuální konzultace na půdě školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu