FKSP ve školství

Vydáno:

Zodpovědnost za správné čerpání i tvorbu FSKP má ředitel. Proto je pro něj znalost legislativy a pravidel hospodaření s FKSP stejně důležitá jako vše, co se týká řízení školy. V příspěvku se zaměříme na tvorbu a správné čerpání fondu opřené o legislativu. Také se zaměříme na nová opatření, která jsou platná od roku 2018. Součástí příspěvku jsou samozřejmě i praktické příklady správného využití fondu.

Související dokumenty

Zákony

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Pracovní situace

FKSP po novele 2020
Hospodaření s FKSP od roku 2024
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Alkohol na pracovišti
Překážky v práci na straně zaměstnance
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Dočasná pracovní neschopnost
Odnětí osobního ohodnocení
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené

Poradna

FKSP
FKSP
FKSP
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
Benefity
FKSP
FKSP
Dary z FKSP
AG testy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pronájem kávovaru z FKSP
FKSP a Flexi passy
Přiznání daru k prvnímu odchodu do starobního důchodu