FKSP po novele 2020

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
262/2006 Sb. zákoník práce
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
357/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Pracovní situace

Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Navýšení příspěvku prvňáčkům
FKSP ve školství
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly

Poradna

FKSP a Flexi passy
FKSP
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
FKSP a ochranné pomůcky.
FKSP a stravování
FKSP a vitamíny
FKSP
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu