FKSP po novele 2020

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Hospodaření s FKSP od roku 2024
FKSP ve školství
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Co je to whistleblowing?

Poradna

Pronájem kávovaru z FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy
FKSP
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
FKSP a ochranné pomůcky.
FKSP a stravování
FKSP a vitamíny
FKSP
FKSP
Možnosti využití prostředků z FKSP
Nákup nádobí z FKSP
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
FKSP
Správce fondu FKSP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
262/2006 Sb. zákoník práce
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
357/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky