Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy

Vydáno:

Téměř každá škola kontroluje, jaké osoby vstupují do budovy. Do budovy vstupují žáci či studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci. Jiné osoby se obvykle musí hlásit na vrátnici a prokázat svou totožnost. V mnoha případech jsou údaje o totožnosti těchto osob zaznamenány do knihy návštěv. Tímto prostým úkonem dochází k systematickému shromažďování osobních údajů, a tím ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 Obecného nařízení (GDPR). Škola se tak dostává do postavení správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení (GDPR), podle něhož je správcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Záznam z pedagogické rady
Smlouva o zpracování
Kamerové systémy ve školách
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání

Poradna

Ochrana osobních údajů
Zveřejňování fotografií
Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů