Evidence a proplácení přespočetných hodin

Vydáno:

Podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb. se odpracované přespočetné hodiny uvádějí v evidenci odpracované pracovní doby.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Přespočetné hodiny
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Stávka a přespočetné hodiny
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Indispoziční volno
Práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Střídavá péče
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Přespočetné hodiny
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školení o víkendu
Samostudium
Úvazek asistenta