Dovolená pedagogického pracovníka při částečném úvazku

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Mateřská dovolená
Nařízení dovolené
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Směrnice k čerpání dovolené
Čerpání dovolené
Výpočet dovolené
Návštěva lékaře
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dovolená
Smlouva
Dovolená
Plán dovolených
Dovolená
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Sčítání dvou DPP u jednoho zaměstnavatele
Asistent pedagoga, pedagog
Nárok na dovolenou při rodičovské a mateřské dovolené
Platová třída zástupce ředitele školy
Nárok na dovolenou při nástupu na PPM

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů