Dohled ve školní jídelně

Vydáno:

Dohled jako povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví strávníků.  Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled a BOZ
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Dohled a pracovní řád
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Doprovod žáka do nemocnice
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Ochrana pedagogů

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Pomocná kuchařka
Veoucí ŠJ
Vytýkací dopis
Hygiena
Výpověď
FKSP
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Odpis zboží ze skladu
Doplňková činnost
Úvazek kuchaře
Úvazek školní jídelna
Bezpečnost
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí