Dohled v základním vzdělávání

Vydáno:

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, upravuje pravidla zajištění BOZ (§ 3). Tato vyhláška se vztahuje na základní školy všech zřizovatelů. Většina žáků základní školy je nezletilá, proto je BOZ zajišťována zejména dohledem

Související dokumenty

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Dohled v základním vzdělávání
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Dohled a BOZ
Dohled a pracovní řád
Počítačová pracovna
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace

Poradna

Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Přijetí cizince do základní školy