Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Pracovní situace

Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Žákovská a studentská samospráva
Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Organizace odborné praxe - směrnice
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016
Tematické zprávy 2015/2016
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Poradna

Prodej automobilu a DPH
Školní jarmark
Dobrovolnická práce
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz