Daňové řízení; daň - daňová povinnost; exekuce; zástavní právo; poplatek - soudní; řízení - zastavení; správní soudnictví

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty