Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění; nezákonný postup; nepodání nabídek; odůvodněnost zadávací podmínky. Řízení před správním orgánem: obsah správního spisu; právo nahlížet do správního spisu

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Vydáno:
Array

Související dokumenty