Kulturní památka; správní soudnictví; správní řízení; akt - nicotný (paakt); vlastnické právo - omezení; vlastnické právo - ochrana

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty