Délka sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru jako kritérium pro snížení (nepřiznání) náhrady mzdy podle § 61 odst. 2 zák. práce

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty