Pracovní poměr. Volba a jmenování. Skončení pracovního poměru. Výpověď (§46/1)

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty