Pracovní poměr; výpověď z pracovního poměru; pracovní kázeň; méně závažné porušení pracovní kázně

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty