Zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a pojem "výkon výdělečné činnosti"

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty