Správní soudnictví; správní rozhodnutí; správní orgán; daňové řízení; správní žaloba; opravný prostředek - řádný; odvolání

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty