Dohoda - o skončení pracovního poměru; vůle - svoboda/vážnost; žaloba - na určení; právní úkon - neplatný; dokazování; svědek - výpověď

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty