Poplatek - místní; obec - obecně závazná vyhláška; správní orgán; akt - nicotný (paakt)

Ústavní soud - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty