Dohoda o rozvázání pracovního poměru; Skončení pracovního poměru; Dovolací důvody; Přípustnost dovolání

Nejvyšší soud ČR - senát Vydáno:
Array

Související dokumenty