Alice Kubů Frýbová

 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o bezpečnosti a bezpečí a dnes se přesuneme k poslednímu tématu, kterým je ředitel školy.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o výpovědi pro porušení pracovních povinností zaměstnance a dnes se přesuneme k tématu bezpečnosti a bezpečí.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly obecně o ukončení pracovního poměru a dnes se podíváme na výpověď pro porušení pracovních povinností zaměstnance .
 • Článek
Zápis do 1. třídy – správní řízení Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová advokátka se specializací na školské právo; Jak je to v době zápisu do 1. tříd se správním...
Vydáno: 19. 03. 2024
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o překážkách v práci a dnes se podíváme na to, jak je to s ukončováním pracovního poměru.
 • Článek
U této otázky si možná mnozí klepají na čelo. Samozřejmě že ano. Pokud žák asistenta pedagoga potřebuje, pedagogicko-psychologická poradna ho doporučí, škola na jeho plat dostane peníze a musí ho žákovi zajistit. Uvedený princip však platí teprve od roku 2016 od tzv. inkluzivní novely školského zákona. Předtím byla situace jiná, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny neznamenalo automaticky, že škola peníze na asistenta pedagoga skutečně dostane. A právě o tom rozhodoval v prosinci 2023 Ústavní soud.1) Že nás toto rozhodnutí nemusí zajímat, když se vztahuje k dřívější právní úpravě? Ba naopak! Právě s aktuálně diskutovanými změnami směřujícími k omezení počtu asistentů pedagoga nabývá nález Ústavního soudu na aktuálnosti.
Vydáno: 21. 02. 2024
 • Článek
V souvislosti s úvahami o větší ochraně učitelů analyzovala AK Holubová advokáti, jak je upravena ochrana učitelů v jiných státech. Tento článek se zaměřuje na Belgii (Vlámsko). Ta nemá žádné zvláštní zákony, které by cílily výhradně na ochranu učitelů před nežádoucím jednáním, obtěžováním nebo zastrašováním ze strany rodičů, žáků či dalších osob. Nicméně existují obecné zákony a předpisy, které se uplatňují v situacích, kdy se učitelé stávají oběťmi násilí nebo obtěžování.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o platu a přímé a nepřímé pedagogické činnosti a dnes se podíváme na to, jak je to s překážkami v práci.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o platu a jeho složkách a dnes se podíváme na to, jak je to s přímou a nepřímou pedagogickou činností.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků a dnes se podíváme na to, jak je to s jejich odměňováním.
 • Článek
Ačkoliv se spousta škol toho, že budou muset zaplatit desetitisíce až statisíce za zveřejněné fotky, obává, k soudnímu řízení dochází málokdy. Ráda bych v tomto článku přiblížila jeden případ, ve kterém jsem zastupovala Základní uměleckou školu Hostivař v Praze. O co se jednalo?
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Chcete dětem ve výuce promítat filmy nebo ve škole uspořádat letní kino a nejste si jisti, zda tak můžete učinit i bez povolení? V tomto článku přinášíme výčet pravidel, která je v takovém případě nutno dodržet. Podrobnější informace jsou k nalezení i na www.filmvychova.cz a my z nich také v tomto článku vycházíme.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Existují v právu hranice toho, co všechno mohou rodiče po mateřské škole požadovat? A opačně – jaké jsou hranice při práci s dětmi pro učitele v mateřských školách? Tento článek shrnuje příspěvek, který zazněl 4. října 2023 na konferenci Škola jako místo setkávání.
Vydáno: 21. 11. 2023
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o pracovní smlouvě a dnes se podíváme na to, s kým vlastně můžeme pracovní smlouvu uzavřít.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o přijímání nových zaměstnanců a dnes na to navážeme rozhovorem o tom, co by mělo být v pracovní smlouvě.
 • Článek
Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. A začneme opravdu od začátku – přijímáním nových zaměstnanců.
 • Článek
Promítat filmy ve škole lze pouze za splnění několika zákonných podmínek vymezených v § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona, který zní: (1) Do práva autorského nezasahuje ten,...
Vydáno: 23. 08. 2023
 • Článek
Asi se shodneme, že podnětné prostředí na pracovišti, spolupráce, píle a dobré vztahy jsou základem spokojených zaměstnanců, ředitele a nakonec i žáků a rodičů. Ale co když na někoho tyto soft nástroje nefungují? Existuje možnost, jak zaměstnance přimět ke spolupráci a k tomu, aby měl svého zaměstnavatele rád?
Vydáno: 13. 06. 2023
 • Článek
Když si zřizovatel a ředitel školy rozumí a táhnou za jeden provaz, pracuje se jedna radost. V praxi tomu tak ale někdy není. Starosta nechápe, proč má mít ředitel školy větší plat než on sám, když se o budovu školy neumí technicky dobře postarat. Ředitel školy se zase podivuje nad tím, proč rada obce řeší každou korunu, když hlavní je proces vzdělávání, ne peníze.
Vydáno: 23. 05. 2023
 • Článek
Ředitelky mateřských škol vědí, že nemohou – až na výjimky – přijmout do mateřské školy dítě, které se nepodrobilo povinným očkováním nebo nemá potvrzení, že se očkovat nemůže.
Vydáno: 23. 05. 2023