Monika Votava Mandelíčková

  • Článek
Ve dnech 8. a 9. září 2022 proběhla v německém Bielefeldu historicky první konference evropských laboratorních škol s názvem Researching Schools: Bridging Research and Practice at Laboratory and University Schools, kterou ve spolupráci s Laborschule und Oberstufen-Kolleg Bielefeld pořádala síť evropských laboratorních škol. Místo nebylo vybráno náhodou, Bielefeld je totiž sídlem nejstarší evropské laboratorní školy Laborschule Bielefeld und Oberstufen-Kolleg Bielefeld. Ve dnech, kdy probíhala konference, škola oslavila již 48. výročí svého založení.
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Čtenáři měli již dříve možnost seznámit se s konceptem a principy laboratorních škol a jejich fungováním (Brodská, 2021). Připomeňme tedy jen stručně, že laboratorní školy vycházejí z pragmatické pedagogiky a snaží se o propojování pedagogického výzkumu a praxe. Za zakladatele těchto škol je považován americký pedagog John Dewey; první laboratorní školu založil již v roce 1896 v Chicagu. Od té doby se síť laboratorních škol značně rozšířila, zejména v USA a Kanadě. V tomto článku přiblížím „mladší členy“ rodiny laboratorních škol, které se nacházejí v Evropě a jsou součástí sítě Lab Schools Europe.
Vydáno: 23. 08. 2022