Evropské laboratorní školy

Vydáno: 10 minut čtení

Čtenáři měli již dříve možnost seznámit se s konceptem a principy laboratorních škol a jejich fungováním (Brodská, 2021). Připomeňme tedy jen stručně, že laboratorní školy vycházejí z pragmatické pedagogiky a snaží se o propojování pedagogického výzkumu a praxe. Za zakladatele těchto škol je považován americký pedagog John Dewey; první laboratorní školu založil již v roce 1896 v Chicagu. Od té doby se síť laboratorních škol značně rozšířila, zejména v USA a Kanadě. V tomto článku přiblížím „mladší členy“ rodiny laboratorních škol, které se nacházejí v Evropě a jsou součástí sítě Lab Schools Europe.

Evropské laboratorní školy
Monika
Votava Mandelíčková
LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o.
Síť evropských laboratorních škol (viz https://www.labschoolseurope.eu/) byla vytvořena díky projektu Erasmus+ (KA2, strategická partnerství) s názvem „LabSchoolsEurope: Participatory Research for Democratic Education“. Historicky poprvé propojila fungující evropské laboratorní školya urychlila jejich spolupráci a síťování. Do projektu jsou zapojeny nejen laboratorní školy, ale také jejich partnerské univerzity. Konkrétně jsou to Universität Bielefeld a Laborschule Bielefeld (Bielefeld, Německo), École des hautes études en sciences sociales a Lab School Paris (Paříž, Francie), University of Cambridge Primary School (Cambridge, Velká Británie), Masarykova univerzita a LABYRINTH – gymnáziuma základní škola, s. r. o., (Brno, Česká republika) a Pädagogische Hochschule Wien a Praxis Volksschule a Praxis Mittelschule (Vídeň, Rakousko). Pro uvedení do tématu zde výše zmíněné laboratorní školy stručně představím.
Laborschule, Bielefeld
Na evropský kontinent principy laboratorních škol pronikaly pozvolna. Nejstarší evropská laboratorní škola byla založena v roce 1974 Hartmutem von Hentigem v německém Bielefeldu (Severní Porýní-Westfálsko). Jde o veřejnou školu, která úzce spolupracuje s univerzitou v Bielefeldu a je také přímou součástí uni