Martin Šmok

  • Článek
Na seminářích pro učitele často dostávám jednu zásadní otázku: Proč učit o genocidách minulosti, když se u nás nic takového opakovat nemůže? Většina přeživších Židů se dávno vystěhovala, Armény u nás skoro žádné nemáme a o Tutsiích ani nevíme, kdo jsou. Tak proč tím ztrácet drahocenný čas, který bychom mohli věnovat něčemu našemu, vlastnímu? Odpověď je jednoduchá: právě nepochopení faktu, že genocidy se týkají všeho lidstva a lidského chování jako takového, tedy nikoliv jen specifických konstrukcí nepřítele prosazovaných pachateli konkrétních genocid, je úrodným podhoubím pro další genocidy.
Vydáno: 15. 08. 2019
  • Článek
IWitness je vzdělávací webová stránka a e-learningová platforma, která zpřístupňuje přes 2 700 celoživotních filmových vzpomínek očitých svědků 20. století a pamětníků různých genocid. Funguje bezplatně a umožňuje pedagogům i studentům prozkoumávat obsah svědectví různými způsoby. Nabízí tak širokou škálu multimediálního využití ve třídě i mimo ni, v češtině, angličtině nebo v dalších jazycích. Protože IWitness kromě filmových svědectví a dalších primárních zdrojů informací uživatelům nabízí i integrovanou digitální videostřižnu, je unikátním nástrojem pro praktickou výuku digitální a mediální gramotnosti. Zároveň jsou registrovaným uživatelům k dispozici veškeré nástroje e-learningu, včetně správy tříd či tvorby vlastních vzdělávacích aktivit.
Vydáno: 23. 10. 2018