Bc. Jana Svobodová, DiS.

  • Článek
Kariérové poradenství už dávno vybočilo z kolejí služby poradenské a dostalo se na širší platformu – osobnostní a rozvojovou.