Aktuality

Komplexní zkouška digitálních kompetencí
Vydáno: Včera
Sebepoškozování ve škole - Děti na TikToku či Instáči - Psychoterapeutická péče v MŠ
Vydáno: Včera
Je tomu pár měsíců zpět, co proběhl 6. ročník soutěže pro kuchařky a kuchaře z mateřských škol, základních škol, středních škol, nemocnic, léčebných zařízení, lázní, domovů seniorů atd., tedy kulinářská soutěž pro školní jídelny „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2023 ve společném stravování“. Soutěž měla ukázat možnosti v jednotlivých oblastech společného stravování, měla odhalit rezervy, splnit požadavky současných strávníků a inspirovat ke zdravému trendovému vaření. Zda byla očekávání naplněna, nechť posoudí jednotliví aktéři – soutěžící, organizátoři, mentoři, odborná i laická veřejnost.
Vydáno: Včera
Zdravá 5 vyhlašuje další ročník kuchařské soutěže pro školáky, zaměřené na podporu udržitelnosti. 
Vydáno: 16. 04. 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo začátkem dubna 2024 nová pravidla pro vysokoškolské studijní programy, které vedou ke kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tato nová pravidla, tzv. Rámcové požadavky, upravují podobu vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků na všech fakultách připravujících učitele (pedagogických, přírodovědeckých, filozofických, tělovýchovných a dalších) a jsou součástí probíhající Reformy přípravy učitelů. Reforma má za cíl zajistit, aby systém přípravy učitelů v ČR do roku 2030 patřil k nejlepším v Evropě.
Vydáno: 16. 04. 2024
Otevřená diskuse - registrujte se! Dnes je více než kdy jindy důležité zamyslet se nad tím, jak je hlas učitelů slyšet a kdo by měl nejlépe reprezentovat zájmy a potřeby této pro společnost zcela zásadní profese.
Vydáno: 15. 04. 2024
CERGE-EI vás zve na veřejnou přednášku (v anglickém jazyce) s diskusí: How to encourage and develop mathematically gifted children / Jak podporovat a rozvíjet matematicky nadané děti
Vydáno: 15. 04. 2024
Veřejná debata ke změnám v rámcových vzdělávacích programech
Vydáno: 15. 04. 2024
Vláda v rámci novely zákona o veřejném ochránci práv schválila zřízení dětského ombudsmana.  
Vydáno: 11. 04. 2024
Informace od MŠMT k zápisům do základních škol
Vydáno: 10. 04. 2024
Oslava romské kultury i rozšiřování povědomí o problémech tohoto etnika byly v roce 1990 hlavní důvody pro ustavení Mezinárodního dne Romů, který připadá vždy na 8. dubna. V České republice se slaví od roku 2001. Z pohledu MŠMT se jedná o zajímavou příležitost seznámit žákyně a žáky s historií, tradicemi, ale například i současnou literární či hudební tvorbou národa představujícího jednu z nejpočetnějších etnických menšin u nás. K letošnímu Mezinárodnímu dni Romů rozeslalo MŠMT do škol také nové vzdělávací materiály.
Vydáno: 09. 04. 2024
Tento sběr dat je realizován za účelem zjištění zapojení do vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky u ukrajinských dětí - uprchlíků.
Vydáno: 09. 04. 2024
Po loňském vydařeném setkání DofE vedoucích a příznivců neformálního vzdělávání se i tento rok můžete těšit na DofE Leader Camp.
Vydáno: 09. 04. 2024
Propojit dějepis a tělocvik? Že to nejde? V Paměti národa to umíme! 
Vydáno: 08. 04. 2024
Zklidňující techniky před testem i přímo při něm
Vydáno: 08. 04. 2024
Přijímací řízení může představovat jednu z nejvíce stresujících událostí v životě vašeho dítěte.
Vydáno: 08. 04. 2024
Úprava maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na 95 % původních hodnot.
Vydáno: 05. 04. 2024
Podcast s Janem Kršňákem, platforma www.digideti.cz
Vydáno: 05. 04. 2024
Většina učitelů se shoduje, že závěr života je důležité téma, které by se mělo řešit v rámci výuky. Často ale nevědí, jak začít. Pomoci mohou workshopy, které organizace Cesta domů připravila jak pro pedagogy, tak pro žáky základních i středních škol. Dostupné jsou i metodiky, podle kterých učitel může připravit hodinu třeba o rituálech nebo kondolencích, e-learningový videokurz pro pedagogy nebo publicistický sešit s rozhovory a texty odborníků.
Vydáno: 04. 04. 2024
Modernizovaná verze rámcových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ
Vydáno: 03. 04. 2024