Dokumenty

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť…zkrátka celé „vesnice“.
Vydáno: Včera
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu hospodaření Centra zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tu vedení resortu nařídilo v době, kdy byla zveřejněna zjištění kontroly ministerstva financí, která odhalila nedostatky v řízení organizace. I tato zjištění vedla v květnu k odvolání ředitelky organizace. Kontrola MŠMT řadu zjištění resortu financí poukazujících na chyby v hospodaření potvrdila. Ministerstvo vyhodnocuje další postup nezbytný k nápravě zjištěných pochybení. 
Vydáno: Včera
Jsme soukromá lesní mateřská škola, školská právnická osoba, zřizovaná spolkem. Nemáme registrovanou výdejnu. Školní stravování zajišťujeme soukromou firmou, se kterou máme uzavřenu smlouvu o školním stravování, tato firma nám stravu také vydává (obědy, svačiny i přesnídávky). Ani tato firma není zapsána jako zařízení školního stravování. Tedy ani naše školka, ani stravovací firma nepobíráme na stravování žádné dotace (normativ). Je tedy v tomto případě mou povinností zajistit plnění spotřebního koše? Ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. je definováno: „Typy zařízení školního stravování jsou a) školní jídelna, b) školní jídelna – vývařovna (dále jen ‚vývařovna‘), c) školní jídelna – výdejna (dále jen ‚výdejna‘), d) výdejna lesní mateřské školy. “ Nejsme ani jedno z výše jmenovaných zařízení, tudíž usuzuji, že se tato povinnost na nás nevztahuje? 
Vydáno: 24. 11. 2022
Dnes o půlnoci se uzavře celostátní finále mezinárodní soutěže v učení cizích slovíček pro školy s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Soutěž probíhá výhradně online v aplikaci pro učení slovíček WocaBee. Do čtvrtého ročníku šampionátu se zapojilo rekordních více než 90 000 žáků a soutěží v něm třídy ze základních a středních škol z celé České republiky. Vítězná třída získá zajímavé věcné ceny, jakož i hlavní výhru pro svou školu – 60 tisíc Kč na modernizaci vyučování. Zároveň už příští týden bude reprezentovat Českou republiku v závěrečném česko-slovenském finále soutěže.
Vydáno: 24. 11. 2022
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Talent na školách, Mezinárodní konferenci o práci s nadanými žáky v ČR a zahraničí, která se koná dne 1. 12. 2022 od 13:00 do 19:30 hod. v Podnikatelském a inovačním centru HMP (Škodův Palác, Charvátova 6, 110 00 Praha 1). 
Vydáno: 24. 11. 2022
Řešíte stížnosti a raději byste jim předcházeli? Návod i praktické příklady nabízí inovovaný dokument ČŠI.
Vydáno: 22. 11. 2022
V posledních letech je stále častější, že žáci středních škol stráví pololetí nebo jeden celý školní rok v zahraničí. Buď na to získají stipendium, nebo jim rodiče vzdělávání v zahraničí jednoduše zaplatí.
Vydáno: 21. 11. 2022
Když se bavíme s učiteli o lyžařských výcvicích, často se konverzace stočí na téma bezpečnosti a poučení o bezpečnosti. U všech poučení o bezpečnosti platí, že musí směřovat vůči žákům a musí bezprostředně předcházet školní akci nebo musí být žáci poučeni přímo na školní akci.
Vydáno: 20. 11. 2022
V současné době běží na www.hithit.com kampaň, která rozhodne o vydání, nebo také nevydání knihy vyprávějící kouzelný příběh plný nadpřirozených bytostí, jejich patronů, lásky i přátelství.... My samozřejmě z celého srdce doufáme v první variantu.
Vydáno: 17. 11. 2022
Čtenářskou gramotnost žáků ostravských škol rozvinou tzv. Drama dílny. Město Ostrava získalo dotaci Ministerstva kultury České republiky k podpoře kreativního učení ve výši 184 000 korun. Děti se hrou a prostřednictvím zážitků zapojí do výukového procesu literární dílny, která účastníkům přiblíží zajímavým způsobem čtení. Od listopadu 2022 do června příštího roku absolvuje na pět set dětí z ostravských škol interaktivní výuku, při které je lektoři spolku THeatr ludem metodami dramatické výchovy a prostřednictvím aktivního zapojení seznámí s literárním světem. Drama dílny se uskuteční na pěti základních školách v Ostravě.
Vydáno: 16. 11. 2022
JSNS nabízí lekce využitelné ve více předmětech.
Vydáno: 16. 11. 2022
Ve středu 23. listopadu 2022 od 17 hodin se v Obřadním sále radnice MČ Prahy 12 uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který přibližuje vzpomínky pamětníků z Prahy 12, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky. Projekt organizuje společnost Post Bellum za podpory městské části Praha 12.
Vydáno: 16. 11. 2022
Studium na zahraničních univerzitách je snem mnoha talentovaných studentů, často je však odrazují vysoké náklady, které jsou se studiem za hranicemi spojeny. Stipendium nabízí dobré řešení, jak se nevzdat svého snu, a studium v zahraničí si moci dovolit bez nutnosti zadlužení. Nadace Bakala Foundation právě otevírá 14. ročník svého stipendijního programu Scholarship, který poskytuje pomoc s pokrytím nákladů zájemcům o studium bakalářských a magisterských oborů v zahraničí.
Vydáno: 16. 11. 2022
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu, zda lze na pozici učitelky MŠ po nezbytnou dobu zaměstnat nekvalifikovanou osobu, která však nemá ani maturitu. Vím, že nekvalifikovaného ped. pracovníka může ředitel zaměstnat na dobu nezbytně nutnou (§ 22 odst. 7 zákona o ped. pracovnících), ale jak je to s maturitou, resp. zj. s ohledem na § 3 odstavec 1e, kdy každý pedagogický pracovník musí prokázat znalost českého jazyka (viz dále v § 4). Z toho odvozuji, že můžu na pozici učitelky MŠ zaměstnat osobu bez maturity, ale musí doložit znalost českého jazyka (např. zkouškou z českého jazyka na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělávání). Jsou mé závěry správné, nebo se mýlím? Děkuji předem za odpověď.
Vydáno: 15. 11. 2022
ČOSIV spolu s dalšími organizacemi a fyzickými osobami vyjadřuje Stanovisko k návrhu státního rozpočtu v souvislosti se zajištěním financování asistentů pedagoga.
Vydáno: 15. 11. 2022
Psychické potíže mezi žáky základních a středních škol nejsou dnes ničím výjimečným. Řada z nich se potýká s problémy v osobním či rodinném životě. Uplynulé dva roky v souvislosti s pandemií covid-19 či válkou na Ukrajině psychické pohodě napříč společností také nepřispěly. Tyto obtíže či jen určitá nepohoda se mohou projevit i během školního vyučování, kde si s jejich projevy pedagogové, asistenti pedagoga a další zúčastnění pracovníci musí poradit.
Vydáno: 15. 11. 2022
KDY: 28. listopadu; 8:00–18:00 KDE: Brno, Vzdělávací institut pro Moravu (Hybešova 15)
Vydáno: 15. 11. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na tvorbě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Tento implementační dokument Strategie 2030+ stanoví úkoly a cíle, kam se české školství vydá v letech 2023 až 2027. Materiál bude předložen Vládě ČR ke schválení na podzim příštího roku a ovlivní tvorbu dlouhodobých koncepcí napříč kraji.
Vydáno: 14. 11. 2022
Společně s dalšími šesti organizacemi jsme po více než ročních přípravách dnes spustili novou verzi webové stránky www.ucimoklimatu.cz
Vydáno: 13. 11. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje zveřejnilo informace k: => financování činnosti škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu v závěru roku 2022, => financování ukrajinského asistenta pedagoga ve školách zřizovaných kraji, obcemi v období září až prosinec 2022.
Vydáno: 13. 11. 2022