Výuka ICT

Plné znění otázky

Ráda bych se Vás zeptala, zda s ohledem na rámcový vzdělávací program, na jehož základě jsou ZŠ povinny začít s výukou informatiky již ve 4. a 5. třídě, je třeba, aby tento předmět učil přímo učitel informatiky (případně měl absolvovaný kurz), nebo tento předmět může v souladu s platným právem České republiky učit učitel prvního stupně bez jakékoliv přípravy předem (ve smyslu školení, kurzu apod.). Také by mne zajímalo, dle jakého dokumentu (zákon, vyhláška...) se toto řídí. Výše uvedený dotaz Vám píši, neboť na moji maminku (ve věku krátce před důchodem) je nyní s ohledem na zavádění výuky ICT vyvíjen nátlak ze strany zaměstnavatele, aby ukončila pracovní poměr. 

Odpověď