Autoevaluace

Plné znění otázky

Máte k dispozici nějaký vzor pro autoevaluci v podmínkách malotřídní školy s prvním stupněm a mateřskou školou? 

Odpověď