Zařazení zástupce ředitele do 13. platové třídy

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době chceme zařadit výchovnou poradkyni do 13. platové třídy, protože bude splňovat předpoklady pro toto zařazení. Ptáme se, jakou platovou třídu má mít pan zástupce ředitele, který tuto zaměstnankyni vede jako učitelku? Jako výchovnou poradkyni ji prý povede pan ředitel, který již 13. platovou třídu má. Ale jako pedagogického pracovníka ji řídí i pan zástupce, a protože se v podstatě jedná o jeden pracovní poměr, měl by podle našeho názoru mít 13. platovou třídu i pan zástupce ředitele, ale nejsme si zcela jistí. 

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce