Školní řád

Plné znění otázky

Můžeme si do školního řádu dát větu, že škola nenese odpovědnost za ztrátu cenných věcí žáků – věcí, které nejsou potřeba do výuky (mobil, šperky, soukromé tablety...)?

Odpověď