Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy

Plné znění otázky

Jaký je správný postup v případě, že dítě mělo již jeden rok odložený začátek školní docházky a nyní nastoupí k základnímu vzdělávání? Je potřeba vydat rozhodnutí o přijetí, nebo se již žádné rozhodnutí nevydává? Příklad: rok 2021 - odklad školní docházky - vydáno rozhodnutí o odkladu, rok 2022 - opět zápisy a vydání nového rozhodnutí? Tentokrát o přijetí? Setkala jsem se se dvěma názory - jeden tvrdí ano, nové rozhodnutí o přijetí, jiný názor tvrdí - již není třeba, dítě mělo odloženou docházku a automaticky nastupuje o jeden rok později. 

Odpověď

Související dokumenty