Akreditace MŠ

Plné znění otázky

Spolek provozuje níže uvedenou činnost, ze které přesáhl obrat 1 milion. Na tuto činnost má akreditaci MŠMT udělenou na dobu tří let. Mám za to, že se jedná o činnost osvobozenou od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH a nemusí se registrovat jako plátce DPH. Je to tak správně? „Pod svým názvem a značkou XXXX XXXX zajišťuje, pořádá a organizuje nepravidelné i pravidelné školení, lekce, výukové kurzy a workshopy zejména, nikoli však výlučně, z oblasti terénní cyklistiky a cyklistiky obecně, a to zejména za účelem školení a vzdělávání profesionálních instruktorů a průvodců, kteří provozují výuku jízdy na horském kole. V této souvislosti spolek pořádá a organizuje vzdělávací kempy a další související akce a po splnění podmínek účastníků uděluje příslušné licence.“

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty